Confucian Academy

子曰:知恥近乎勇

「2017儒教(孔教)講座系列」

董子聖像落成典禮暨國學與基礎教育研討會

江西蓮塘一中孔子聖像隆重揭幕

2017 孔聖盃全港孔教儒家書法大賽現正接受報名

江西蓮塘一中孔子聖像揭幕